Nakon svake isporuke diesel agregata i ups uređaja krajnjem korisniku preporuča se 1 do 2 preventivna servisa godišnje(minimalno 1 servis), što se definira ugovorom o servisu i održavanju.

NEKE OD SERVISNIH RADNJI ZA DIESEL AGREGATE

1. Vizualni pregled agregata, aku-baterija (kleme i nivoa elektrolita)
2. Provjera nivoa rashladne tekućine
3. Provjera nivoa ulja u motoru
4. Provjera remena na motoru od ventilatora ( oštećenja, nategnutost)
5. provjera podnožja motora da nema izlijevanja tekućina (ulje, rashladna tekućina..)
6. provjera nivoa goriva u spremniku
7. očitati vakumske indikatore ( jedan se nalazi na zračnom filteru, drugi na PDE injektoru)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
© Omnino 2007, Sva prava pridrzana